Leśna Polana. Matki Bożej Królowej Polski

O parafii

W roku 1929 Wacław Lipnicki (1887-1976) mieszkając w Warszawie z żoną Stefanią (1891-1977) – aktorką, rozpoczął budowę willi murowanej w części swojego lasu o nazwie Leśna Polana, z przeznaczeniem na letnisko. W niej znajdowało się sześć pokoi na parterze i jeden większy na piętrze. Jedno z pomieszczeń początkowo stanowiło kaplicę rodzinną. Sąsiadem państwa Lipnickich od II wojny światowej był popularny piosenkarz Mieczysław Fogg.

W roku 1932, kiedy dom był jeszcze w stanie surowym, córka małżonków Lipnickich wówczas 11 letnia Krystyna, zobaczyła w oknie, gdzie później była zakrystia, jakąś postać w niebieskiej, powiewnej szacie. Myślała, że to ojciec. Okazało się jednak, że ojca w tym czasie w domu nie było. Później wielokrotnie o tym wspominała.

W 1944 roku wygnaniec z diecezji wileńskiej ksiądz Jerzy Zamojć przeniósł się z parafii Złotokłos i zamieszkał w domu państwa Lipnickich, aby podjąć posługę duszpasterską dla wiernych z okolicznych miejscowości. Odtąd zaczęło się tu duszpasterstwo, a ksiądz Jerzy pozostał do roku 1946.

Po wojnie, w dniu 3 maja 1945 roku Krystyna córka małżonków Lipnickich, wiedziona powołaniem wstąpiła do Zakonu Karmelitanek Bosych w Łodzi i przyjęła imię Maria. Po nowicjacie przeszła wszystkie szczeble urzędów i została mistrzynią nowicjatu, a potem przełożoną Klasztoru.

W 1960 roku, po 15 latach powróciła do domu rodzinnego. 3 maja 1960 roku, z jej inicjatywy, dom ojca został ofiarowany na użytek Zakonu karmelitańskiego. Mieszkało w nim regularnie siedem sióstr. Siostra Maria była ich przełożoną. Funkcje liturgiczne sprawowali kapelani z Zakonu oo. Karmelitów Bosych.

W 1969 roku opiekę nad placówką objęli oo. Dominikanie z Warszawy. Ojciec przeor, co niedzielę posyłał gorliwych księży i sam często przyjeżdżał. Dzięki temu liczba wiernych uczęszczających do kaplicy wzrosła do ok. 300. Jednak w wyniku nieporozumień administracyjnych oo. Dominikanie zrezygnowali z obsługi tej placówki.
W dniu 13.07.1969 roku przybył do Leśnej Polany, jako rektor kaplicy, ówczesny wikary parafii Złotokłos ksiądz Jan Obarski ze Zgromadzenia Świętego Ducha. Odszedł po półtorarocznym pobycie, gdyż nie udało mu się przejąć placówki dla swojego Zakonu.

31 października 1971 roku, w Uroczystość Chrystusa Króla przybył Salezjanin ksiądz Konrad Pyrek. Choć uznał placówkę za misyjną, postanowił w niej pozostać. Widział w tym wolę Bożą. W pracy duszpasterskiej wykazał się wielką gorliwością i poświęceniem. Szczególną troską otaczał dzieci i młodzież. Udzielał rad i pocieszał Krystynę w jej różnych rozterkach duchowych. W 1978 roku jego posługa duszpasterska została przerwana nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia i 29 czerwca opuścił Leśną Polanę. Po trudnej operacji raka zmarł w szpitalu Świętej Rodziny w Łodzi. Pochowany został na cmentarzu Salezjańskim na Dołach.

Od chwili przybycia w 1960 roku sióstr Karmelitanek władze komunistyczne usilnie starały się zlikwidować placówkę. W siedem lat później podjęły zdecydowaną akcję. Przysyłano pisma nakazujące zamknięcie kaplicy. Za niewykonanie polecenia groziła kara grzywny, a nawet więzienie. Ostrze tych prześladowań skierowane było przeciwko właścicielce Krystynie Lipnickiej, która w 1960 roku nabyła prawo własności, rejentalnie przekazane przez ojca. Z uporem i wiarą przetrzymała wszystkie ataki, ale przepłaciła je chorobą. W 1970 roku zapadła na zapalenie opon mózgowych. Wtedy spisała testament. W nim przekazała wszystko, co posiadała – domy, zabudowania, place i sad w ręce Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zawsze w szczególny sposób interesował się losami tej placówki.

Ogłoszona w tym czasie amnestia umorzyła kary. Mimo to władze komunistyczne chciały nadal zająć nowy budynek na cele świeckie i tym sposobem zlikwidować religijną placówkę. Nie znalazł się jednak nikt chętny do jego użytkowania. Krystyna nie zrezygnowała w walki. W lipcu 1971 roku uzyskała od władz komunistycznych akceptację placówki duszpasterskiej i zdjęcie plomb z nowego budynku. Warunkiem było użytkowanie jego wyłącznie do zaplanowanej produkcji pieczarek.

Zmiana władz w Grójcu ponowiła próby przejęcia budynku i zlikwidowania placówki. Podważano decyzję produkcji pieczarek. W dniu 21 stycznia 1972 roku usiłowano uruchomić tu rozlewnię oliwy. Jednak dokument architektury wstrzymał planowane decyzje, ponieważ zezwalał na adaptację budynku do produkcji pieczarek, a ich kontraktacja obowiązywała przez pięć lat.
W kwietniu 1972 roku Krystyna Lipnicka wystąpiła do władz powiatowych z projektem zamiany pomieszczeń i przeniesienia kaplicy do nowego budynku. W tym samym miesiącu rozpoczęła także prace związane z produkcją pieczarek i wniosła w nią poważny wkład finansowy. Kosztowało ją to wiele trudu, zachodu i nerwów. Nie dbała o zdrowie. Przechodziła nawet zapalenie płuc, aby tylko ratować sytuację i obronić budynek przed zagrabieniem.

Po rozmowach w powiecie 24 maja 1972 roku otrzymała oficjalne zawiadomienie, że władze wojewódzkie zdecydowały o przejęciu budynku wraz z otoczeniem na dom wczasowy dla emerytów. Zgoda wyrażona na produkcję pieczarek odebrała im jednak podstawy prawne i zmusiła do ustąpienia ze swojego stanowiska. Uznano kaplicę w Leśnej Polanie jako filię parafii Złotokłos. Warunkiem było podjęcie produkcji pieczarek w całym nowy budynku.

W 1978 roku do pracy w ośrodku duszpasterskim w Leśnej Polanie kard. Stefan Wyszyński skierował ks. kanonika Władysława Trojanowskiego, który zbudował w tym miejscu kościół, konsekrowany w 1981 roku.

U progu pierwszej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie władze PRL wydały pozwolenie na budowę kilkunastu świątyń. Opatrzność Boża sprawiła, że w Leśnej Polanie nielegalnie wzniesiony obiekt jako tzw. „pieczarkarnia” uzyskał pozwolenie na sporządzenie dokumentacji i przebudowę budynku na kościół.

W latach 1981-1985 rektorem kościoła był ksiądz Henryk Michalak. Wykonał niezbędną meliorację wokół kościoła i plebanii wobec napływającej wody do piwnicy. Rozpoczął budowę jednego skrzydła domu rekolekcyjnego dla przyjeżdżającej młodzieży. Po wylaniu fundamentów i postawieniu zrębów ścian przerwał ją z braku funduszy.

Zatem dom mieszkalny wzniesiony niegdyś staraniem pobożnej rodziny ma swój wkład w rozwój duchowy podwarszawskiej parafii.

Odpust parafialny wyznaczony jest na 3 Maja. Poprzedza go czterdziestogodzinne nabożeństwo, podczas którego parafianie uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu. Tradycyjnie w tym dniu odbywa się poświęcenie pojazdów mechanicznych.

Dekretem Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa z dnia 20 sierpnia 1986 roku do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Leśnej Polanie przyłączone zostały następujące miejscowości:

  • z terenu parafii macierzystej Złotokłos: Leśna Polana, część wsi Marylka, to jest domy położone wzdłuż głównej drogi prowadzącej do Tarczyna, przy samej drodze oraz odległe od niej do tysiąca metrów oraz część wsi Korzeniówka, to jest zabudowania znajdujące się przed drogą prowadzącą do zagród rodziny Zakrzewskich i Owczarków, dziś stojących w Pracach Dużych, aż do chłopskich lasów.
  • z terenu parafii Tarczyn wioski: Gąski, Gładków, Prace Duże, Prace Małe i Ruda.
Aktualności

Ks. Artur Sobótka administratorem parafii w Leśnej Polanie

Ks. Artur Sobótka, rezydent w parafii św. Anny w Piasecznie,  z dniem 19 stycznia 2017 r.  został mianowany przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza administratorem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Leśnej Polanie. Zastąpił zmarłego 6 stycznia 2017 r. proboszcza ks. Andrzeja Ruszkowskiego. Ks. Artur Sobótka święcenia kapłańskie przyjął w 1988 r. z rąk kard. Józefa Glempa. Od 1980 roku uczestniczy w pracy formacyjno-wychowawczej Ruchu Światło-Życie i kręgów rodzin Domowego Kościoła.

Kancelaria parafialna

Leśna Polana al. Prymasa Tysiąclecia 3
05-504 Złotokłos

tel. +48 22 727 70 99
e-mail: sobotka.donarturo@gmail.com

Kancelaria nieczynna w czwartki i w soboty.

Czynna tylko w dni powszednie.

  • W poniedziałek, środę, piątek po Mszy o godz. 18:00.
  • We wtorek po Mszy św. o godz. 8:00.

Także w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu tel. 22/72 – 77 – 099 (najlepiej dzwonić w godz. 19-21) lub do kancelarii 22/79 – 00 – 200

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:30, 18:00
Dni powszednie:
8:00 (wtorek, czwartek), 18:00 (poniedziałek, środa, piątek, sobota)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Artur Sobótka (1988, 2017, 2018)