Konstancin-Jeziorna. Św. Józefa Oblubieńca NMP

O parafii

Wszystko zaczęło się w 1905 roku z inicjatywy ks. Wincentego Tymienieckiego, proboszcza z pobliskiego Słomczyna. Jego pomysł postawienia świątyni dla robotników papierni w Jeziornej (na osiedlu fabrycznym zwanym popularnie Mirkowem) zaczął się realizować po zawiązaniu 52-osobowego komitetu budowy. Zarząd papierni przyznał plac pod kościół. Dzięki dobrowolnym datkom robotników fabryki i mieszkańców Jeziorny oraz finansowemu wsparciu fabrykanta Edwarda Natansona prace posuwały się szybko do przodu.  Dnia 20 maja 1907 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Dwa lata później robotnicy mogli już korzystać z nowego, wybudowanego w stylu neogotyckim kościoła projektu Hugo Kudery. Świątynia nie miała własnego kapłana (nie była kościołem parafialnym, lecz filialnym). Niedzielną liturgię sprawowali księża przyjeżdżający ze Słomczyna.

W 1930 roku Kuria Metropolitarna Warszawska mianowała ks. Stanisława Pancera pierwszym rektorem kościoła filialnego św. Józefa w Jeziornie Fabrycznej oraz prefektem fabrycznej szkoły. Jeszcze w tym samym roku w Boże Narodzenie w kościele zainstalowano energię elektryczną, a pięć lat później wnętrze budynku ogrzały dwa piece firmy „American Union” z Warszawy. W 1931 roku biskup diecezji warszawskiej J. E. ks. dr Stanisław Gall uroczyście poświęcił ołtarz św. Józefa, zaprojektowany przez warszawskiego artystę rzeźbiarza Antoniego Bogaczyka. Cztery lata później zostało zakupionych 14 stacji Drogi Krzyżowej oraz mosiężny krzyż procesyjny. Kolejny rektor, ks. Ryszard Paciorkowski (powołany w 1937 r.), w przededniu II wojny światowej wstawił do świątyni dwa nowe konfesjonały.

Wojna, na szczęście, obeszła się łagodnie z kościołem. Niestety, wielu parafian oddało życie za wolną Ojczyznę. Latem 1949 roku biskup Zygmunt Choromański konsekrował na wieży dzwony o imionach: Jan, Wacław i Wincenty. W 1957 roku Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński erygował w Jeziornie Fabrycznej samodzielną parafię pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP. Proboszczem został dotychczasowy rektor kościoła, ks. Jarosław Zaleski. Prymas Tysiąclecia był gościem parafii w 1967 r. W 1972 roku, po raz pierwszy od powstania kościoła, nastąpił długo oczekiwany, gruntowny remont świątyni. Sześć lat później, po trzech latach budowy parafia mogła pochwalić się własną plebanią, która stanęła tuż obok kościoła. Wcześniej księża zamieszkiwali w bloku fabrycznym. Nowy rok 2000 witano wspólną modlitwą, a z okazji Wielkiego Jubileuszu na wieży zamontowano zegar. Parafię wizytował w kwietniu 2001 r. Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp. W czerwcu 2003 roku posługę w parafii zakończył ks. kan. Kazimierz Jatczak, a proboszczem został ks.  Bogdan Przegaliński. Obecnie społeczność parafii tworzą mieszkańcy: Konstancina – Jeziorny (osada Mirków, Porąbka, część Bielawskiej, Empire), Habdzina, Opaczy, Ciszycy, Obórek i Kępy Oborskiej.

W dniach 15-22 marca 2009 r. parafianie przeżywali Misje Parafialne, przygotowujące do stulecia istnienia świątyni. W kościele oraz domu parafialnym przeprowadzono wiele prac konserwatorskich i remontowych. W kościele wymieniono okna, zainstalowano centralne ogrzewanie, wykonano nowe ławki, odrestaurowano stacje Drogi Krzyżowej, wymieniono reflektory w prezbiterium oraz przeprowadzono termomodernizację plebanii. Wokół kościoła wymieniono lampy oświetleniowe, przybyło również krzewów ozdobnych. W roku 2010 przeprowadzono gruntowną konserwację i renowację zabytkowych organów z 1730 r. W lutym 2011  r. czterdziestoosobowa grupa parafian z ks. proboszczem udała się na ośmiodniową pielgrzymkę do Rzymu. W marcu prowadziła rekolekcje dla całej parafii Szkoła Nowej Ewangelizacji z Otwocka. Owocem rekolekcji było tzw. seminarium wiary, inaugurujące powstanie nowej wspólnoty. W kwietniu parafia przygotowała się duchowo do beatyfikacji Jana Pawła II. Zostało założone nowe Koło Różańcowe pod patronatem błogosławionego Papieża. Dnia 3 maja w Parku Zdrojowym odbyły się dekanalne uroczystości dziękczynne: złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II, Msza św. i koncert w amfiteatrze. Do grona inicjatyw podkreślających radość z wyniesienia na ołtarze Papieża Polaka dodać należy także I  Rajd Papieski – imprezę o charakterze biegu miejskiego na orientację, zorganizowanego 14 maja 2011 roku we współpracy z klubem turystycznym „Traper” z Konstancina.

Aktualności

Kancelaria parafialna

ul. Jaworskiego 1
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. +48 22 754 38 67

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku – godz. 7:30-9:00 oraz 17:00-19:00 (z przerwą na Mszę Świętą)

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:30, 10:30, 12:00 (dla dzieci), 18:00
Dni powszednie:
7:00, 18:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Marcin Łuczak (1995, 2020)

Wikariusz

Ksiądz Arkadiusz Gontarek (2002, 2021)