Izdebno Kościelne. Św. Michała Archanioła

O parafii

Obecny kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła i Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, dobudowany został do kaplicy (wzniesionej w 1621 r.) w latach 1772-76. Parafię erygowano w 1776 r. Kościół wyświęcono trzy lata później, tj. w roku 1779. W 1822 r. dostawiono murowaną zakrystię. 20 lat później, w 1842 r. przeprowadzono pierwszy remont. W wyniku pożaru 30 sierpnia 1990 r., spłonęła konstrukcja dachowa oraz część wyposażenia. Kilka lat później prowadzono gruntowny remont i rewaloryzację.

Świątynia na planie prostokąta, orientowana, konstrukcji zrębowej oraz słupowej, oszalowanej deskami. Kaplica i zakrystia murowane, otynkowane. Dach pokryty blachą, wieszarowy, dwuspadowy nad nawą, prezbiterium i kruchtą. Nad zakrystią pulpitowy wsparty na ścianie kolankowej. Na kalenicy czworoboczna sygnaturka zwieńczona wysmukłym dachem namiotowym. Wnętrze jednonawowe z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Przy nawie od południa, prostokątna kaplica, zaś od północy – zakrystia z przedsionkiem. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Drewniana empora wsparta na słupach czterech.

Zabytkowy wystrój wnętrza – barokowy z XVIII wieku: dwa obrazy w ołtarzu głównym (Zwiastowanie N.M.P. i Chrystus Ukrzyżowany), ambona i chrzcielnica. Wiszące na ścianach żeliwne stacje Drogi Krzyżowej, wykonano w pierwszej połowie wieku XIX. Drewnianą dzwonnicę wystawiono pod koniec XVIII stulecia. Odnowiono w roku 1900. W swoim wyglądzie barokowa o charakterze ludowym. Konstrukcji słupowej, oszalowanej pionowymi deskami z olistwowaniem. Dach krokwiowy, namiotowy, kryty blachą.

Kancelaria parafialna

ul. Oziębłowskiego 12
05-825 Izdebno Kościelne

tel. +48 22 720 07 65
e-mail: parafia@swmichalarch.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do soboty – godz. 17:30-18:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:30
Dni powszednie:
18:00

Księża w parafii