Bramki. Św. Maksymiliana Kolbego

O parafii

Na prośbę mieszkańców Bożej Woli, Bramek i okolicznych wiosek w 1981 roku, ks. Prałat Zdzisław Kniołek, ówczesny proboszcz parafii Świętej Trójcy w Błoniu, rozpoczął starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego w Bramkach. Starania te zakończyły się powodzeniem 26 lipca 1982 r., gdy władze zatwierdziły projekt budowy kaplicy. W 1983 r. zakupiono 47 arów ziemi pod nowy ośrodek duszpasterski i postawiono tam Krzyż, przy którym w każdą Niedzielę o godz. 12.00 pod gołym niebem, a później pod wiatą, gdzie stanął polowy ołtarz, Msze Św. odprawiał ks. Prałat Zdzisław Kniołek. W okresie zimowym Najświętsza Ofiara była sprawowana w prywatnym domu P. Gawryszewskich.

W 1984 r. został zatwierdzony plan zagospodarowania terenu, a w 1985 dokupiono dalsze 20 arów ziemi pod przyszłą świątynię. W międzyczasie na placu kościelnym na kamiennym cokole postawiono kapliczkę z figurą Matki Bożej Niepokalanej.

22 września 1985 r. ks. Biskup Władysław Miziołek dokonał aktu poświęcenia placu pod kościół. 6 grudnia 1985r. został zatwierdzony plan koncepcyjny kaplicy z częścią katechetyczną i pomieszczeniem mieszkalnym według projektu architekta Jerzego Kuleszy, wzorowanym na pierwszym drewnianym kościółku w Niepokalanowie /obecnym Muzeum Ojca Maksymiliana Kolbego/.

Na przełomie lat 1985/86 pod kierownictwem ks. Zdzisława Kniołka, parafianie pobudowali kaplicę niemal całkowicie w czynie społecznym. 21 września 1986 r. ks. biskup Jerzy Modzelewski poświęcił nowo wybudowaną kaplicę i złączoną z nią salę katechetyczną.

Tymczasowy ośrodek duszpasterski i kaplica otrzymały wezwanie Świętego Maksymiliana Kolbego – „pomysłodawcy” parafii w Bramkach.

Drugi etap historii parafii rozpoczął się z chwilą skierowania do Bramek ks. Stefana Kazulaka w dniu 15 czerwca 1988 r, któremu władze kościelne powierzyły urząd proboszcza tworzącej się parafii. Ks. Stefan uroczyście został wprowadzony na urząd proboszcza dnia 3 lipca 1988 r. i od chwili objęcia placówki energicznie rozpoczął budowę nowego kościoła /1991r./ i połączonego z nim domu katechetycznego /1990r./, który po powrocie religii do szkół zaadaptowano na plebanię, odstępując od pierwotnego projektu pobudowania wolnostojącej plebanii.

Ważnym momentem w życiu parafii był dzień 1 września 1988 r, kiedy Prymas Polski kard. Józef Glemp erygował nową parafię w Bramkach z części parafii Świętej Trójcy w Błoniu i Św. Bartłomieja w Pawłowicach. /Dekret erekcyjny wszedł w życie 15 września 1988 r.(KMW nr 5202/A/88)/.

Kościół z budynkiem plebanii według projektu architekta Jerzego Kuleszy, przy dużym zaangażowaniu księdza proboszcza i ofiarności parafian oraz anonimowego sponsora powstał w stanie surowym już na przełomie 1993/94 r., zaledwie w trzy lata od rozpoczęcia budowy. Kościół zyskał marmurową posadzkę ufundowaną przez rodzinę Państwa Stelmach z Bożej Woli.

Obok budowy świątyni materialnej wznoszona jest od początku świątynia duchowa. Parafianie mogą w coraz lepszych warunkach uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Pierwsze akty chrztów, ślubów, pogrzebów pochodzą z 1988 r. Pierwsza Komunia Św. miała miejsce w czerwcu 1989 r. W dniach 15-16 maja 1998 r. parafię nawiedził obraz Jezusa Miłosiernego, a w dniach 17-24 maja 1998 r. parafia przeżywała pierwsze Misje prowadzone przez Ojca Tadeusza Sitko, Redemptorystę. Wspólna modlitwa i praca scala parafię i jej mieszkańców w dalszym upiększaniu i rozwijaniu świątyni materialnej i tej duchowej.

W tradycję uroczystości parafialnych od 1990 r. wpisują się na stałe, organizowane corocznie w okresie jesiennym Dożynki, w trakcie których mieszkańcy okolicznych wiosek dziękują Dobremu Ojcu za dar chleba.

Kancelaria parafialna

ul. Kościelna 7
05-870 Błonie

tel. +48 22 725 60 49

Kancelaria czynna:

 • w poniedziałki, środy i piątki (godzinę przed Mszą Św.)
 • we wtorki, czwartki i soboty od 7:30 do 8:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00 (w DPS), 9:00, 12:00
Dni powszednie:
7:00 (we wtorek, czwartek i sobotę), 18:00 (w poniedziałek, środę i piątek- okres letni, 17:00 w okresie zimowym)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Zdzisław Żelazko (1989, 2018)

Nabożeństwa

 • Maj, Czerwiec, Październik
  • od poniedziałku do piątku o godz. 18.30 /w październiku o godz. 17.30/
  • w soboty – o godz. 7.30
  • w Niedziele i Święta – po Mszy o godz. 12.00
 • Roraty – w okresie Adwentu – we wtorki, czwartki i soboty o godz. 7.00
 • Droga Krzyżowa – w okresie Wielkiego Postu – w piątki na 30 min przed wieczorną Eucharystią
 • Gorzkie Żale – w okresie Wielkiego Postu – w Niedziele po Mszy o godz. 12.00
 • I–sze Niedziele miesiąca – nabożeństwa Eucharystyczne po Mszy o godz. 12.00
 • I–sze Piątki miesiąca – spowiedź na godzinę przed Mszą Św. wieczorną
 • Wypominki – w każdą niedzielę o godz. 11.30