Okno Życia

Okno mieści się przy ul. Hożej 53.
“Okno życia” miało być symbolem otwarcia Kościoła na życie. – Jednak okazało się, że to nie tylko symbol, ale alternatywa. Chcielibyśmy, żeby każde dziecko było przyjmowane i wychowywane przez rodziców. Jednak czasem, nie jest to możliwe. Wtedy matka, w bardzo prosty sposób, może pozostawić dziecko w szpitalu, a potem zrzec się do niego praw. Gdy jednak, z różnych dramatycznych przyczyn, nie może tego zrobić, nasze “okno życia” pozostaje otwarte. Cieszymy się, że mały chłopiec został oddany w dobre ręce, że jego matka powierzyła je siostrom zakonnym. Niestety wiadomo, że nie wszystkie dzieci mają takie szczęście: rocznie na terenie Mazowsza znajdowanych jest kilkoro martwych niemowląt.

Zamiast uśmiercić swoje dziecko albo porzucić je na śmietniku, matka znajdująca się w trudnej sytuacji może swoje dziecko przekazać pod piekę “Okna życia”. Przy “Oknie życia” nieustanny dyżur pełnią siostry ze zgromadzenia Rodziny Maryi i one uruchamiają procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Ważne jest, że matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Natomiast dziecko bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.
“Okno życia” oprócz tego, że ratuje życie, pełni również funkcję edukacyjną i uświadamiającą. Każdej matce, będącej w stanie błogosławionym, uświadamia, że nie pozostanie nigdy osamotniona w sytuacji braku możliwości zapewnienia dziecku należnej opieki. Jest symbolem gotowości społeczeństwa do przyjęcia każdego dziecka i znakiem szacunku dla wielkiego daru życia. Jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy w sposób nieodpowiedzialny wzbudzają życie, a później je niszczą. Podobna inicjatywa z powodzeniem działa od marca 2006 roku w Krakowie. W krakowskim “Oknie życia” uratowano dotychczas życie 9 niemowląt. “Okno” działa pod opieką Caritas AW, a w jego funkcjonowanie zaangażowane są nie tylko Siostry Rodziny Maryi, ale także Duszpasterstwo Rodzin AW, Pogotowie Ratunkowe, Szpital im. Św. Rodziny oraz ośrodki adopcyjne.