NATURALNE PLANOWANIE RODZINY (NPR) – ROZPOZNAWANIE PŁODNOŚCI