,,Największa jest miłość czyli o budowaniu szczęśliwego małżeństwa” to nowy program przygotowania do sakramentu małżeństwa. Ale też propozycja z której mogą korzystać małżeństwa już zawarte oraz osoby pracujące z młodzieżą, narzeczonymi i małżeństwami.

Podjęta została w nim próba wybalansowania treści dotyczących formacji wiary i budowania relacji miłości.

W książkach omawiane są poszczególne tematy i podany jest zestaw ćwiczeń do pracy indywidualnej, w parze lub na wspólnym spotkaniu.

Poza tym do dyspozycji jest strona www.najwiekszajestmilosc.pl z dodatkowymi materiałami multimedialnymi oraz konspektami dla prowadzących.

W 10 rozdziałach poruszane są takie zagadnienia jak:

  • Małżeństwo na szczęście – czym jest sakrament małżeństwa i jak go realizować w życiu.
  • Na ile się znamy? oraz 3. Jeszcze lepiej się poznać– o nabywaniu pewności, że to właśnie ,,MY” mamy wspólnie realizować projekt związku sakramentalnego dany od Boga.
  • Po pierwsze miłość– o tym, że miłość jest podstawą trwałego i szczęśliwego małżeństwa, a więc musimy zastanowić się czym ona jest i jak o nią dbać na co dzień z pomocą łaski.
  • Jak dobrze się komunikować – o ty, że w pielęgnowaniu relacji jedną z najważniejszych umiejętność jest dobre porozumiewanie się.
  • Pokonać kryzys – ponieważ w związkach zdarzają się kłótnie, a nawet kryzysy istotne jest by wiedzieć jak je rozwiązywać.
  • Seksualność i odpowiedzialność – Bóg nadał życiu seksualnemu konkretny sens i trzeba go odczytać, żeby dobrze je prowadzić.
  • Tworzyć rodzinę – o świadomym kształtowaniu stylu życia kochającej się, katolickiej rodziny.
  • Żyć wiarą – o tym, że skoro wieź z Bogiem jest obiektywnie najważniejsza dla budowania szczęśliwego małżeństwa i rodziny, to jak każdego nad nią czuwać i ją pielęgnować.
  • Liturgia i skupienie – o przygotowaniu do głębokiego przeżycia samej uroczystości przyjęcia sakramentu małżeństwa, w tym o skupieniu przedślubnym.

Komplet składa się z 2 książek („nie tylko dla narzeczonej”, „nie tylko dla narzeczonego”), w których zawarte są te same treści. Ponieważ są tu zawarte ćwiczenia indywidualne i w parze, praca z materiałami wymaga posiadania obu części.

Na podstawie tych materiałów prowadzący mogą przygotować spotkania z narzeczonymi, młodzieżą lub małżeństwami.
Mogą one być wykorzystywane do prowadzenia kursów przedmałżeńskich zarówno w formie 10 spotkań jak i w formie nadzwyczajnej.

Materiały zostały przygotowane w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

Zajrzyj do książki (spis treści i fragmenty)

Książki można nabyć:

  • w Księgarni na miodowej:

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

Zapraszamy też na stronę programu z materiałami multimedialnymi: