XXII Dzień Judaizmu: Panel pt. “Żydzi i judaizm w tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej”

RETRANSMISJA wideo jest już dostępna • Dyskusję panelową poprowadził red. Zbigniew Nosowski.