XXI Niedziela Zwykła – ks. Mikołaj Dobosz

Ks. Mikołaj Dobosz w komentarzu do liturgii słowa XX Niedzieli Zwykłej – rok A