Konferencja prasowa: „Dzieła literackie i teatralne Karola Wojtyły – Jana Pawła II”