Duchowość dla Warszawy: „Dla ciała dieta, dla duszy post”

W kolejnym wykładzie z cyklu "Duchowość dla Warszawy" wzięli udział ks. Krzysztof Gajos SAC - rekolekcjonista i duszpasterz oraz Marzena Szymczak - dietetyk. Prelegencji wygłosili wykład na temat: "Dla ciała dieta – dla duszy post. Podwójne piękno człowieka". „Dieta to słowo bardzo modne, ale post budzi często ironiczny uśmiech. Czy jest różnica między dietą a postem?” – zapytał we wprowadzeniu ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej.

Marzena Szymczak zwróciła uwagę na motywy podjęcia diety oraz konieczność dostosowania jej do stanu zdrowia poszczególnej osoby. Wymieniała różne, modne obecnie diety, które pomimo zalet, posiadają również liczne czynniki szkodliwe dla zdrowia. Istotny jest natomiast, zdrowy, racjonalny tryb życia, którego ważnym elementem będzie urozmaicona i zbilansowana dieta. Prelegentka zaprezentowała przykładowe zapotrzebowania na różne składniki pokarmowe oraz wskazała znaczenie postów, w tym tzw. postu Daniela jako pomocy w uzyskaniu harmonii między ciałem i duszą.

Ksiądz Krzysztof Gajos SAC zwrócił uwagę na duchowe znaczenie postu w odróżnieniu od diety. Odnosząc się do Pisma Świętego i Ojców Kościoła przedstawił główne założenie i motywacje postu. To bardzo ciekawe, że pierwsze przykazanie Boga w ogrodzie Eden dotyczyło właśnie „nie jedzenia” zakazanego owocu, a więc postu jako „ochrony” przed tym, co niszczy i uśmierca. Jednak ostateczną odpowiedź na pytanie o post przynosi Jezus Chrystus. On sam podjął 40 dni postu, po tym jak usłyszał słowa miłości Ojca podczas chrztu nad Jordanem. A zatem to miłość poprzedza post, gdyż nie może być on celem samym w sobie, ale jest środkiem, który służy do poznania siebie, swoich pragnień i właściwego ukierunkowania życia. Post nie dotyczy wyłącznie jedzenia, ale jest to działanie, które ma dopomóc wyciszyć swoje zmysły i to, co przeszkadza, aby usłyszeć Boga. Post demaskuje zniewolenia człowieka. Poszcząc należy jednak zwrócić uwagę na jego pozytywny aspekt. W miejsce braku wywołanego przez post powinno się pojawić coś innego, jakieś dobro – modlitwa, dobre czyny. Post ma odwrócić uwagę od siebie samego, pozwolić zauważyć własne zniewolenia czy bożki i nauczyć spojrzenia na siebie i świat w optyce miłości.

Po wykładzie prelegenci odpowiadali na pytania uczestników. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się pod koniec marca i będzie dotyczył tematyki ojcostwa.