Święcenia kapłańskie 2024

Dziewięciu diakonów przyjęło w archikatedrze warszawskiej święcenia prezbiteratu z rąk kard. Kazimierza Nycza