Święcenia diakonatu 2024

Kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu klerykom z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz z seminarium "Redemptoris Mater"