Świątynia Opatrzności Bożej: Msza św. i poświęcenie chaczkaru

Po Mszy św. poświęcony został chaczkar, czyli ormiański kamienny krzyż

fot. Wojciech Łączyński