Obłóczyny z obrzędem kandydatury 2024

Klerycy III roku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie po raz pierwszy przyjęli strój duchowny. Kard. Kazimierz Nycz włączył ich również do grona kandydatów do święceń