14 lutego 2022 – Msza św. z obrzędem „Admissio”.

Kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. włączy do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu alumnów V roku Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater" w Warszawie • Transmisja będzie przeprowadzona z tłumaczeniem na język hiszpański

W święto św. Cyryla i św. Metodego, 14 lutego w kościele seminaryjnym pw. NMP Królowej Polski w Warszawie, podczas Mszy świętej metropolita warszawski włączy pięciu alumnów do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu:

1. Diego Andrés Cifuentes Castaño

2. Szymon Krasuski

3. Antoni Moskal

4. Michał Jan Paradowski

5. Jakub Rafał Wojutyński

Alumni przygotowują się do służby kapłańskiej w Archidiecezji Warszawskiej oraz wszędzie tam, gdzie pośle ich metropolita warszawski.

 

 

Transmisja z tłumaczeniem na język hiszpański:

https://www.youtube.com/watch?v=XpDWIFuWP6c

 

Nazwa obrzędu pochodzi z łaciny. Admissio to forma czasownikowa od „admitto, admittere”, czyli „dopuszczać” lub „przyjmować” np. po łacinie „admittere preces” to „wysłuchać próśb”.