Międzynarodowy Weekend Maltański

Mszy św. w niedzielę 8 września w bazylice Świętego Krzyża przewodniczył kard. Kazimierz Nycz