Moja Niedziela – ks. Marek Dobrzeniecki

6 września 2020 • XXIII Niedziela Zwykła • "Jezus prosi nas, aby modlitwa Kościoła była zjednoczona, bo właśnie taka modlitwa będzie wysłuchana" - mówi ks. Marek Dobrzeniecki