Moja Niedziela – ks. Marek Dobrzeniecki

16 lutego 2020 r. • VI Niedziela Zwykła - rok A