Moja Niedziela – ks. Krystian Chmielewski

25 października 2020 • XXX Niedziela Zwykła • "Będziesz kochał Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. To na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Jezus wytłumaczy to wtedy, kiedy jego ciało zawiśnie na krzyżu" - mówi ks. Krystian Chmielewski.