Moja Niedziela – ks. Jerzy Jastrzębski

11 października 2020 • XXVIII Niedziela Zwykła • Kard. Wyszyński nie tylko jakoś przetrwał, ale wykorzystał więzienie w sposób bardzo twórczy. Pokazał nam jak przy pomocy łaski Boga przezwyciężać własne słabości - mówi ks. Jerzy Jastrzębski