III Niedziela Wielkiego Postu, Bogdan Sadowski – Moja Niedziela