Materiały wideo

VII Niedziela Zwykła – ks. Jan Szubka

Komentarz ks. Jana Szubki do liturgii słowa VII Niedzieli Zwykłej – rok A

Zgoda

Nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego dla dziennikarzy, które 17 stycznia odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Referat na temat zgody wygłosił etyk, ks. prof. Andrzej Szostek. Publikujemy jego treść

Nocne czuwanie w intencji ofiar handlu ludźmi

Parafia: Warszawa. Świętego Krzyża na Trakcie Królewskim
Organizator: Sieć Bakfita

Organizatorzy zachęcają do pochylenia się nad historiami ludzkich istnień, które świat lekceważy i pomija obojętnością.