Odnośnik

Siła sióstr. Biorą sprawy w swoje ręce i budują lepszy świat

W Dniu Życia Konsekrowanego polecamy specjalne wydanie portalu Stacja7 o siostrach zakonnych pracujących w Polsce i na świecie • Wśród nich s. Aleksandra Huf – “matka chińskich dzieci”, którą czasem można spotkać też w Warszawie

Prymas Wyszyński “od siebie”: Jak wychowywać?

Jak w dzisiejszym świecie wychowywać młode pokolenie – dzieci i nastolatków? • W cyklu “Od siebie” szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Prymas Wyszyński “od siebie”: Dlaczego Bóg objawił się w żłobie?

Pierwsze Boże Narodzenie Prymasa Wyszyńskiego w więzieniu wypadało dokładnie trzy miesiące po jego aresztowaniu • W cyklu “Od siebie” szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Opłatki najbardziej omodlone. Gorący sezon w opłatkarni sióstr sakramentek na Nowym Mieście

– Nie jesteśmy po prostu wytwórnią opłatków. Każdej naszej czynności towarzyszy modlitwa, również nieustannie się modlimy wypiekając opłatki, można więc powiedzieć, że są one bardzo omodlone – zapewnia m. Maria Blandyna z klasztoru benedyktynek sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie

Prymas Wyszyński “od siebie”: Jak wygrać walkę duchową?

Prymas Wyszyński był doskonale świadom faktu, że ludzie, którzy go skrzywdzili nie są złem, ale ofiarami zła • W cyklu “Od siebie” szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Prymas Wyszyński “od siebie”: Jak się modlić?

Modlitwa jest takim darem, którego uczyć się nie trzeba; wystarczy chcieć się modlić – a przychodzi • Z jej pomocą najłatwiej jest regulować wszystkie sprawy i zobowiązania • W cyklu “Od siebie” szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Prymas Wyszyński “od siebie”: Jak nauczyć się zawierzenia Bogu?

Ideałem Prymasa było zawierzenie, którego wzorem była Matka Jezusa • Zawierzenie Maryi nie było teoretycznym aktem, lecz dokonywało się w konkretnych sytuacjach • W cyklu “Od siebie” szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Prymas Wyszyński “od siebie”: Jak nabrać odwagi do życia?

„Strach zapukał do drzwi. Otworzyła mu… odwaga i nikogo tam nie było” – to jedno z najbardziej znanych powiedzeń Prymasa Wyszyńskiego, który w swoim życiu miał się czego bać a mimo to zachował “pokój Boży” • W cyklu “Od siebie” szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Prymas Wyszyński “od siebie”: Jak rozeznać wolę Bożą w moim życiu?

Dla Prymasa Stefana Wyszyńskiego „tak” Maryi niewątpliwie było wzorem do naśladowania. Później wiele razy miał odpowiadać TAK Bogu i nie były to odpowiedzi łatwe • Polecamy!