Kontener

“Łączy nas opieka Maryi, Matki Jezusa”. Wspólna modlitwa chrześcijan i muzułmanów