Kontener

Pascha pana Marka. W Wigilię Paschalną miał odnowić przyrzeczenia chrzcielne