Kontener

Pascha pana Marka. W Wigilię Paschalną miał odnowić przyrzeczenia chrzcielne

“Łączy nas opieka Maryi, Matki Jezusa”. Wspólna modlitwa chrześcijan i muzułmanów