Duchowość dla Warszawy: Czy cierpienie jest karą za grzechy?

„My byśmy bardzo chcieli dawać ludziom cierpiącym mądre odpowiedzi (tak, jak próbowali to robić przyjaciele Hioba), ale cierpienie jest tajemnicą, jest wielkim misterium i to, co możemy, to doprowadzać ich Boga, który sam może być dla nich odpowiedzią. Cierpienie może wyjaśnić człowiekowi sam Bóg - podkreślił o prof. Tomasz Gałuszka OP podczas kolejnego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, który odbył się 20 stycznia 2022 roku w auli odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

 

Na początku wykładu prelegent ukazał złożoność tematu związanego z cierpieniem, grzechem i karą. W oparciu o teologię św. Tomasza z Akwinu dokonał rozróżnienia rodzajów zła (ze strony natury, demona i ludzi), wskazując, że Bóg nie jest obecny w złu, które niszczy człowieka. Następnie dokonał rozróżnienia skutków zła (zło nędzy, zło skandaliczne, zło kary). Jedynie ostatni skutek zła (zło kary) domaga się odpowiedzi. Człowiek doświadcza zła na różnych poziomach: ciała i duszy. Jakikolwiek rodzaj cierpienia człowiek przeżywa, to nie powinien go tłumić w sobie, a szukać też tego, co może stanowić pomoc.

Co jednak można powiedzieć na temat kary? Karę może stanowić w życiu człowieka wszystko to, czego człowiek doświadcza, ale czego nie chce. Kara może stanowić zarówno retrybucję, porządkowanie rzeczywistości, jak i prewencję, czyli zapobieganie złu. Św. Tomasz z Akwinu wyróżnił jeszcze „karę zadośćuczynienia”, która jest dobrowolnym przyjęciem na siebie konsekwencji zła bliskiej osoby, przyjaciela. Tak się stało w przypadku męki Chrystusa. Kiedy myślimy o doświadczeniu kary możemy zadawać pytanie o Boga, kim On jest w rzeczywistości naszego grzechu. Może być postrzegany jako sprawiedliwy Sędzia, może jawić się jako ratujący nas Lekarz, ale najlepszym obrazem jest kochający i troskliwy Ojciec, który widzi dramat zranionych, doświadczających straty dzieci i chce temu zaradzić. Ostatecznie odpowiedzią Boga na zło człowieka jest Jego Syn. Cierpienie właśnie w Nim może stać się dla nas zrozumiałe – mówił o. prof. Gałuszka OP.

Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” planowany jest na 24 lutego.