Debata Pro Tempore: „Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara”

Siódma debata z cyklu Pro Tempore zainauguruje Warszawski Festiwal Teologiczny. Zaproszeni zostali rektorzy warszawskich uczelni, profesorowie teologii, członkowie komitetu PAN, ale debata jest otwarta także dla szerokiej publiczności i każdy będzie mógł się jej przysłuchiwać.

W debacie przygotowanej we współpracy z Komitetem Nauk Teologicznych PAN głos zabiorą: prof. Alojzy Nowak, ekonomista i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, filozof prof. Zbigniew Stawrowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i bioetyk ks. prof. Marian Machinek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Debatę poprowadzi dominikanin o. dr Janusz Pyda z Akademii Katolickiej.

Rektor Akademii Katolickiej ks. prof. Krzysztof Pawlina wyraził nadzieję, że debata, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska nauki ukaże, w jaki sposób współczesne działania człowieka mają wpływ na kształtowanie przyszłości naszej cywilizacji.