Rok 2010

Archidiecezja Warszawska liczy 25 dekanatów (11 w Warszawie i 14 poza Warszawą), 210 parafii oraz 283 kościoły i większe kaplice. Kościoły parafialne – 182, kościoły zakonne 28.
15 kościołów jest w budowie

Na jej terenie znajduje się ponadto parafia grekokatolicka i 2 parafie wojskowe – są to parafie personalne.

Parafie w Archidiecezji Warszawskiej są bardzo zróżnicowane pod względem terytorium i liczby stałych mieszkańców. Parafie stołeczne i w większych miastach mają na ogół dużą liczbę wiernych. Parafii powyżej 20 tys. mieszkańców jest w Warszawie 18, a 5 parafii liczy nawet ponad 30 tys. mieszkańców.

Parafie w okolicznych miastach są zdecydowanie mniejsze. Liczbę 15 tys. mieszkańców przekraczają tylko parafie: pw. św. Anny w Grodzisku Mazowieckim – 16 tys., pw. św. Kazimierza w Pruszkowie – 16 tys. i pw. św. Szczepana w Raszynie – 15 tys. Dalszych 7 podstołecznych parafii mieści się w granicach 10-13 tys. osób. Liczba mieszkańców w parafiach nie utożsamia się z liczbą wiernych, których z reguły jest dużo mniej.

Duchowieństwo
• 801 księży diecezjalnych
• 210 proboszczów (w tym 181 spośród duchowieństwa diecezjalnego i 29 spośród zakonników)
• 73 emerytowanych kapłanów
• Wykształcenie: 117 doktorów (w tym 27 doktorów habilitowanych) i 20 profesorów
• Poza krajem (w 21 krajach) pracuje 87 kapłanów diecezjalnych