Rada duszpasterska

Członkowie z urzędu

Biskup Piotr Jarecki

Biskup Rafał Markowski

Biskup Michał Janocha

Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon

Ksiądz prałat Tadeusz Sowa

Ksiądz Łukasz Przybylski

Ksiądz dr Marcin Szczerbiński

Ksiądz Przemysław Śliwiński

Członkowie z nominacji

Rada duszpasterska

Głównym zadaniem Rady jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę ordynariusza. Rada nie ma żadnych kompetencji pozstając jedynie głosem doradczym. Publikacja wniosków, zakresy działań i tematów podejmowanych przez Radę zależą do decyzji biskupa.