Wydział instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

O wydziale

Do kompetencji wydziału należy:

  1. Załatwianie wszystkich spraw związanych z instytutami życia konsekrowanego i stowarzyszeniami życia apostolskiego;
  2. Pomoc moderatorowi wydziałów duszpasterskich w koordynacji wszelkich dzieł prowadzonych przez IŻK i SŻA, które dotyczą podejmowanych przez nie zadań  duszpasterskich
  3. Opieka nad stowarzyszeniami wiernych zmierzającymi do przekształcenia się w formy życia wspólnotowego;
  4. Troska o indywidualne formy życia konsekrowanego (dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, pustelnicy);
  5. Okazywanie pomocy osobom w rozeznawaniu nowych form życia konsekrowanego.
Aktualności
Położenie
1

Wydział instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

Pracownicy

Diecezjalna referentka spraw międzyzakonnych

siostra Elżbieta Kowalewska

Godziny otwarcia

Wydział czynny:

  • od poniedziałku do piątku – godz. 9-14