Klasztor dominikanów

O miejscu

Oficjalna nazwa zakonu po łacinie to Ordo Praedicatorum (pol. Zakon Kaznodziejów), stąd skrót „OP” przy nazwiskach członków zgromadzenia.

Podstawa służenia Bogu u dominikanów jest ubóstwo, które wyraźnie wiąże się z apostolskimi celami zakonu. Dzięki temu dążą do naśladowania Chrystusa.

Aktualności