Inne instytucje

DOM KSIĘŻY EMERYTÓW
05-092 Łomianki, ul. Kościelna Droga 110
tel. 22 733 79 00 (centrala), 22 733 79 08 (sekretariat)
http://www.dkeaw.pl
Dyrektor
Ksiądz prałat dr Marek Kiliszek (1943; 1968; [2012]; 2013)
tel. 22 733 79 10

DOM KSIĘŻY EMERYTÓW W OTWOCKU, DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
05-400 Otwock, ul. dra J. Geislera 18
tel. 22 779 36 81
Dyrektor
vacat
tel. 22 778 25 55
fax 22 788 07 20

Asystenci kościelni prasy katolickiej

  • Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon, diecezjalny asystent kościelny redakcji „Niedziela w Warszawie” (dodatek do katolickiego pisma „Niedziela”)
  • Ksiądz kanonik dr Bartłomiej Pergoł, diecezjalny asystent kościelny redakcji „Gość Warszawski” (dodatek do katolickiego pisma „Gość Niedzielny”)
  • Ksiądz prałat Marian Raciński, diecezjalny asystent kościelny redakcji pisma „Idziemy”

RADA ZRZESZEŃ KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
tel. 22 531 71 60
e-mail: srzkaw@mkw.pl
http://www.rzk-aw.pl/
Dyżur w Kurii, ul. Miodowa 17/19, pt 10.00–12.00

Przewodnicząca
Elżbieta Gołąb
tel. 509 657 628

Sekretariat Rady
Aldona Konkiel, sekretarz
Cezary Konopacki, z-ca przewodniczącego
Teresa Pietrasiewicz
Mateusz Kruczkowski

Asystent kościelny Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej
ks. prałat Zbigniew Suchecki
zam. 01-134 Warszawa, ul. Wolska 76, tel. 22 862 62 65
e-mail: sbigneus@wp.pl

 

DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Prezes Akcji Katolickiej
Elżbieta Olejnik
tel. 22 642 69 15
Diecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej
Ksiądz dr Jerzy Jastrzębski sekretariat@warszawa.ak.org.pl 
tel. 502 056 250

BIURO DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ
02-595 Warszawa, ul. Puławska 95
tel. 608 425 949, 22 646 37 76
e-mail: sekretariat@warszawa.ak.org.pl
http://www.warszawa.ak.org.pl

KRAJOWY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
http://www.ak.org.pl
Prezes Akcji Katolickiej
Pani Urszula Furtak
Krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej
Biskup Marek Solarczyk
03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 5
tel. 22 518 15 00 (Kuria), 22 518 15 56 (dom)

BIURO KRAJOWEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
tel. 22 621 35 10
e-mail: akwpl@ak.org.pl
Dyrektor
Elżbieta Kaczmarek

ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
01-834 Warszawa, pl. Konfederacji 55
tel. 22 663 99 40
tel./fax 22 663 55 93
Dyrektor
Ksiądz kanonik Władysław Duda
zam. 01-834 Warszawa, pl. Konfederacji 55
tel. 22 669 05 97