Duszpasterstwo kobiet

Misja kobiety we współczesnym świecie, jej rola, znaczenie oraz przestrzeń dla nowych aktywności stanowi centrum działań Duszpasterstwa Kobiet Archidiecezji Warszawskiej.

Naszą inspiracją są profetyczne słowa orędzia do kobiet Soboru Watykańskiego II:
„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła”.

Do wspólnych projektów na rzecz umacniania tożsamości kobiet w duchu i misji Kościoła Katolickiego zapraszamy wszystkie środowiska zaangażowane w prowadzenie inicjatyw ewangelizacyjnych, społecznych i kulturalnych. Chcemy rozwijać oraz formować serca kobiet, pełniących różnorodne powołania i role społeczne.

Za św. Janem Pawłem II wyrażamy przekonanie iż „Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka” (Mulieris Dignitatem, n.30). To wielkie zaufanie Boga – z kobietami i dla kobiet staramy się rozeznawać i kształtować w działaniach naszego Duszpasterstwa na terenie całej Archidiecezji Warszawskiej.

Duszpasterz: o. Paweł Drobot CSsR
Tel: 515 660 125
e-mail: dkaw@archwwa.pl

Duszpasterstwa, fundacje i stwoarzyszenia dla kobiet: