DLACZEGO NPR A NIE ANTYKONCEPCJA

Zdarza się, gdy małżonkowie decydują się na współżycie, że mąż zadaje żonie pytanie: „Czy możemy dzisiaj współżyć?”. Stawia to kobietę w trudnej i niezręcznej sytuacji. Ona ma zdecydować. A gdyby małżonkowie spojrzeli na kartę obserwacji płodności, którą prowadzi kobieta, tego pytania by nie było. Prowadzona obserwacja objawów płodności przez kobietę pozwala małżonkom w sposób pewny wyznaczyć dni wspólnej płodności i niepłodności. Wtedy małżonkowie zaczynają rozmawiać również o swoich pragnieniach, obawach i potrzebach.

Stosowanie metod rozpoznawania płodności pomaga małżonkom rozwijać wzajemną miłość, gdyż wymaga współdziałania i zaangażowania, co zawsze prowadzi do pogłębienia więzi małżeńskiej. Małżonkowie razem uczą się rozumieć biomarkery swojej płodności. Wspólnie biorą odpowiedzialność za podejmowane współżycie seksualne. Z czasem przekonują się, że włożony wysiłek, współpraca i wzajemna pomoc przynoszą rezultaty na całe ich życie małżeńskie. Nabierając doświadczenia w obserwacji płodności, kobieta może czuć się pewnie również w okresie po porodzie i w premenopauzie, aż do końca dni swojej płodności.

Przy takim podejściu, płodność zaczyna być również traktowana jako objaw zdrowia, o który się dba. Zobacz jaki jest wpływ antykoncepcji hormonalnej na zdrowie kobiety >> tutaj. W ten sposób kształtuje się też postawa szacunku wobec ciała współmałżonka. Mąż i żona uczą się okazywać sobie czułość, która nie jest nakierowana tylko na współżycie seksualne.  Z czasem stają się wolni, od jakby konieczności działania seksualnego, gdyż uczą się wyrażać miłość w sposób inny niż współżycie seksualne.

Antykoncepcja wyraża inny komunikat. Oddaję się drugiej osobie, ale nie całkowicie. Za tym jest ukryty lęk przed poczęciem dziecka, którego teraz się nie oczekuje. Mąż dla żony staje się osobą, która może doprowadzić do niechcianej ciąży. Za tym stoi kategoryczne odrzucenie otwartości na życie, które jest niezbędnym elementem każdego współżycia małżeńskiego. Jeśli oczywiście małżonkowie uznali Boga jako Stwórcę, a siebie jako współpracowników w powoływaniu do życia dzieci. Naturalne jest, że kobieta i mężczyzna, którzy podejmują współżycie, myślą też o odpowiedzialności za nowe życie. Jednak nie ma prawdziwej miłości małżeńskiej bez gotowości do przyjmowania dzieci. Procesy fizjologiczne oraz psychiczne uzupełnianie się kobiety i mężczyzny jest zorientowane na prokreację.

Płodność mężczyzny jest stała i ciągła. Kobieta w większości dni jest niepłodna. Skoro u kobiety większość dni w cyklu jest niepłodnych, to znaczy, że małżonkowie większość czasu są niepłodni. Zatem rozpoznanie cyklicznych zmian płodności u kobiety, pozwoli małżonkom wyznaczyć ich wspólną płodność. Temu służą metody rozpoznawania płodności, których można nauczyć się. Nie potrzebna jest wtedy antykoncepcja, gdyż po wyznaczeniu końca płodności kobiety, do poczęcia dziecka dojść nie może, gdyż nie pozwalają na to przemiany hormonalne w jej organizmie. Wskaźnik Pearla, który określa skuteczność wszystkich metod przy odkładaniu poczęcia dziecka i oznacza ilość ciąż na 100 par stosujących daną metodę przez rok, dla wyznaczonej niepłodności poowulacyjnej wynosi PI = 0. Natomiast dla niepłodności względnej przedowulacyjnej, która występuje na początku cyklu kobiety, wskaźnik PI wynosi < 0,2. Więcej o skuteczności metod rozpoznawania płodności >> tutaj.

Obserwacja objawów płodności sprawdza się, gdy małżonkowie chcą począć dziecko, jak i odłożyć poczęcie w czasie. Stosowana jest również przy diagnostyce problemów z poczęciem dziecka, nawracających poronieniach, nieprawidłowych krwawieniach, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, endometriozy, policystycznych jajnków itp.

Jeśli chcecie nauczyć się rozpoznawać swoją płodność i napotykacie na trudności, staracie się długo o poczęcie dziecka lub potrzebujecie konsultacji, możecie zgłosić się do:

Poradni rodzinnej >> tutaj

Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny >> www.iner.pl

Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny >> www.psnnpr.com

Ligii Małżeństwo Małżeństwu >> www.npr.pl

Naprotechnologia >> www.instytut-rodziny.pl