Rok przed ślubem

Zgłaszacie się do kancelarii parafialnej. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

1. Katechizacja przedślubna

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej. O kursie przedmałżeńskim należy pomyśleć na rok przed ślubem.

 • Najpierw zorientuj się, kiedy kurs zaczyna się w Twojej parafii. Jak? Chociażby TUTAJJeśli nie wiesz, do której parafii należysz, TU wpisz miejsce swego zamieszkania.
 • Jeśli termin kursu przedmałżeńskiego nie jest dla Ciebie odpowiedni, bądź Twoja parafia nie organizuje go w najbliższym czasie, przygotowaliśmy zestawienie najbliższych kursów małżeńskich w Archidiecezji Warszawskiej SPRAWDŹ
 • To obowiązująca w Archidiecezji Warszawskiej forma katechizacji przedślubnej:

Pierwsza forma: kurs w formie 10 cotygodniowych spotkań zakończonych dniem skupienia. Spotkania odbywają się w dzień rozpoczęcia kursu, co tydzień. Na przykład, rozpoczęcie kursu w niedzielę o 17.00 oznacza, że kolejne spotkania będą się odbywały w kolejne niedziele o 17.00.

Druga forma: spotkania odbywają się według programu „Radość i nadzieja” lub programu „Wieczorów dla zakochanych”. Składają się z wykładu, warsztatu i pracy indywidualnej narzeczonych. Ze względu na pracę w małych grupach należy wcześniej się zapisać.

Jeśli narzeczeni nie mogą uczestniczyć w programie przewidzianym w powyższych formach (gdy mieszkają w oddalonych od siebie miastach bądź jedno z nich poza granicami Polski), dopuszczalna jest trzecia forma: kurs w formie nadzwyczajnej – dwie soboty i dwie niedziele.  Ze względu na pracę w małych grupach należy wcześniej się zapisać.

2. Spotkanie w parafialnej poradni rodzinnej
 • Po rozpoczęciu katechezy przedmałżeńskiej należy 3 razy spotkać się z konsultantem rodzinnym w poradni rodzinnej. Takie spotkania powinny odbyć się w odpowiednich odstępach czasowych
 • Jak znaleźć poradnię? Sprawdź najpierw, czy taka poradnia znajduje się na terenie Twojej parafii TUTAJ
 • Jeśli nie, zobacz listę wszystkich poradni rodzinnych w Archidiecezji DOKUMENT

Trzy miesiące przed ślubem

3. Spisanie protokołu przedślubnego
 • Odbywa się w kancelarii parafialnej aktualnego  miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli masz trudności z odnalezieniem parafii, ODNAJDŹ SWOJĄ PARAFIĘ. Wystarczy wpisać adres zamieszkania. Przy okazji poznasz godziny urzędowania kancelarii.
 • Przed spisaniem protokołu musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:
  • dowody osobiste
  • świadectwa chrztu
   • By taki dokument uzyskać, trzeba pojechać do swojej parafii chrztu. Na specjalnym blankiecie powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu. Pamiętajmy, że taki dokument jest ważny tylko przez 3 miesiące, a dokładnie: musi być ważny w dniu ślubu
   • Jeśli byliście ochrzczeni (albo jedno z Was) w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument
  • W Urzędzie Stanu Cywilnego należy pobrać 3 kopie stwierdzające Wasz stan wolny do zawarcia małżeństwa (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesiące od daty wydania, muszą być aktualne w dniu ślubu. Dokument ten nie jest potrzebny, gdy związek cywilny został już zawarty, wówczas przedstawiacie akt zawarcia związku cywilnego.
  • świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej (nie zastępuje jej ukończona katecheza w szkole średniej)
  • świadectwo uczestnictwa w 3 spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej. Jeśli te spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej można donieść po ich zakończeniu.
 • W przypadku gdy chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności, powinniście otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii albo delegację z parafii zamieszkania do załatwienia wszystkich formalności w parafii ślubu (po uzyskaniu zgody parafii ślubu).
4. Spowiedź przedślubna

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na karteczce, którą otrzymaliście w kancelarii.

5. Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia wywiesza komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi), bądź odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 Niedziele lub dni świąteczne nakazane. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Tuż przed ślubem

6. Spotkanie z duszpasterzem

Powinno odbyć się bezpośrednio przed ślubem i ma charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu. Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

I jeszcze jedno

„Krok po kroku” dotyczy sytuacji standardowych, w których nie potrzebujecie dodatkowych dokumentów i pozwoleń do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. W pozostałych przypadkach, potrzebne informacje otrzymacie w kancelarii parafialnej.