Zmiany proboszczów w Archidiecezji Warszawskiej

Siedem parafii Archidiecezji Warszawskich będzie miało nowych proboszczów. Dziś w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich złożyli wyznanie wiary i przysięgę proboszczowską przed metropolitą warszawskim. Ks. Tomasz Zaperty obejmie stołeczną parafię św. Barbary, ks. Mirosław Jaworski - św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży, ks. Jacek Laskowski - parafię św. Karola Boromeusza na Powązkach. Nowi proboszczowie będą także w Chylicach, Konstancinie-Jeziornie, Pęcicach i Warce.

ZMIANY PERSONALNE

Księża proboszczowie, którzy w 2020 r. odchodzą na emeryturę

 1. Ks. dr Tadeusz Balewski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Aleksandra w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w domu rodzinnym.
 2. Ks. Stanisław Dobkowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.
 3. Ks. Marek Gałęziewski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkanie w tej parafii, w charakterze rezydenta.
 4. Ks. Grzegorz Jasiński, dotychczasowy proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, w dekanacie pruszkowskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w parafii św. Józefa w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim, w charakterze rezydenta.
 5. Ks. Ireneusz Pasiak, dotychczasowy proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, w dekanacie konstancińskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w pomieszczeniach przy Domu Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach, w dekanacie konstancińskim.
 6. Ks. dr Zbigniew Szymański, dotychczasowy proboszcz parafii św. Barbary w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, odchodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Domu Katolickim im. Piusa XI „Roma” w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim.

Nominacje na urząd proboszcza

 1. Ks. Mirosław Jaworski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Stefana w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany proboszczem parafii św. Aleksandra w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim.
 2. Ks. Leszek Kwiatkowski, dotychczasowy prokurator w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, skierowany do organizowania tworzącej się parafii w Mysiadle, z zamieszkaniem w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.
 3. Ks. Jacek Laskowski, dotychczasowy rezydent w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, w dekanacie żoliborskim i rejonowy wizytator nauczania religii oraz rejonowy duszpasterz młodzieży, mianowany proboszczem parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim.
 4. Ks. Marcin Łuczak, dotychczasowy wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim, mianowany proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie, w dekanacie konstancińskim.
 5. Ks. Jacek Sołtyka, wikariusz parafii św. Jakuba Ap. w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany proboszczem parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, w dekanacie konstancińskim.
 6. Ks. Robert Tomasik, dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie, w dekanacie konstancińskim, mianowany proboszczem parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie, w dekanacie mokotowskim.
 7. Ks. Paweł Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii MB Bolesnej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim.
 8. Ks. Tomasz Zaperty, dotychczasowy rezydent w parafii MB Fatimskiej w Warszawie, w dekanacie ursuskim oraz rejonowy wizytator nauczania religii i diecezjalny duszpasterz młodzieży, mianowany proboszczem parafii św. Barbary w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim.
 9. Ks. Jacek Zbyszyński, dotychczasowy administrator parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, w dekanacie konstancińskim, mianowany proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, w dekanacie pruszkowskim.