Zmarł Ksiądz prałat Zenon Majcher

Po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej zmarł w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie (ul. Szaserów) w wieku 74 lat, w 51 roku kapłaństwa Proboszcz Parafii Narodzenia Pańskiego (sanktuarium MB Ostrobramskiej)

śp. Ksiądz Prałat Zenon Majcher

Ks. Zenon Majcher pochodził z parafii Narodzenia NMP w Młodzieszynie w Diecezji Łowickiej. Syn Władysławy i Wincentego, urodził się 23 lipca 1940 roku w Adamowej Górze. Ukończył LO w Sochaczewie i wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego 24 maja 1964 roku. W roku 1975 ukończył teologiczne studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Jako wikariusz pracował w parafiach: Św. Floriana Męczennika w Bedlnie (Diec. Łowicka), św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie, św. Aleksandra w Warszawie przy Trakcie Królewskim, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie.

20 maja 1978 roku został mianowany proboszczem w Parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennice w Rzeczycy (Diec. Łowicka). Następnie był rezydentem Parafii Najczystszego Serca Maryi na warszawskim Grochowie. Od 01 lutego 1985 roku organizował struktury parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie na Witolinie. Jego staraniem został zbudowany kościół i dom parafialny. Świątynia stała się miejscem kultu Matki Bożej Miłosierdzia (MB Ostrobramskiej).

Był aktywnie zaangażowany w diecezjalne dzieła duszpasterskie: od 1992 roku był moderatorem diecezjalnym Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” i prowadził zainicjowaną przez KSP Pieszą Praską Pielgrzymkę Rodzin „Totus Tuus”. Do końca pozostał wierny tym dziełom, choć zdrowie nie pozwalało mu już wyruszać na pielgrzymkowy szlak.

Odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu (22.12.1986), Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej (24.12.1992 – 23.03.2012), Prałat honorowy Jego Świątobliwości (15.09.2011), Prałat Kapituły Konkatedralnej (23.03.2012).

Otrzymał także nagrodę miasta st. Warszawy (31.07.2010) oraz brązowy medal „Za zasługi dla Policji” (05.07.2011)

Gorliwy kapłan, zatroskany o sprawy Kościoła i wiernych. Człowiek ogromnej życzliwości i dobroci, serdeczny, otwarty i pełen ciepła. Kochany za okazywane wszystkim serce i poczucie humoru.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku w parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie (ul. Ostrobramska 72). Początek Mszy Świętej – godz. 11.00.

Polecamy śp. Ks. prał. Zenona Majchera Opatrzności Bożej, prosimy o modlitwę w jego intencji.

Panie Jezu, okaż Księdzu Zenonowi swoje Miłosierdzie!

Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej