Zmarł ks. prof. Mieczysław Lubański

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 11 lipca 2015 roku.

4 lipca zmarł ks. prof. Mieczysław Lubański (l. 90), wieloletni wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Msza św. pogrzebowa za św. pamięci ks. profesora dr. hab. Mieczysława Cypriana Lubańskiego zostanie odprawiona w sobotę 11 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej, przy ul. Wysockiego 8 w Warszawie, po czym Ciało zostanie złożone na Cmentarzu Bródnowskim w grobie rodzinnym.

 

Ks. prof. Mieczysław Lubański urodził się 26 września 1924 r. w Warszawie na Nowym Bródnie W 1945 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (1945-1950), a także filozofię i teologię w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1955-1958) oraz filozofię przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1959-1962). Święcenia kapłańskie otrzymał w archikatedrze warszawskiej 3 sierpnia 1958 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Przez rok (1958-1959) pracował w parafii św. Jakuba w Skierniewicach w charakterze wikariusza i prefekta tamtejszego Liceum Pedagogicznego, Technikum Rachunkowości i Technikum Mechanicznego. Od 1965 r. do 2010 r. prowadził w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie wykłady z logiki, metodologii nauk, filozofii przyrody i teorii poznania. Wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim, dawnej Akademii Teologii Katolickiej, KUL, Akademickim Studium Teologii Katolickiej, a następnie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Warszawskiej Szkole Zarządzania. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, autorem wielu prac naukowych i podręczników dla studentów. Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Gość Warszawski