Zmarł ks. Ireneusz Meller MIC

Ks. Ireneusz był długoletnim kapelanem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 7 stycznia 2016 roku w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie. Oficjum żałobne o godz 10, Msza św. pogrzebowa o godz. 11

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę dnia 3 stycznia br. w Domu Prowincjalnym w Warszawie na Stegnach zmarł w wieku 81 lat życia, 62 lat powołania zakonnego i 48 lat kapłaństwa śp. ks. Ireneusz Meller MIC.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 7 stycznia 2016 roku w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 9.

o godz. 10.00 oficjum żałobne i modlitwa różańcowa za Zmarłego;

o 11.00 Msza św. koncelebrowana, a po niej złożenie do grobu na mariańskim cmentarzu na Wawrzyszewie.

Zmarłego ks. Ireneusza polecajmy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju!

 

CURRICULUM VITAE

Ks. Ireneusz Meller syn Franciszka i Henryki z d. Lipowska, urodzony 3 stycznia 1935 r. we wsi Dzierzęga, par. Duczymin, diecezja płocka, pow. Przasnysz. Szkołę podstawową ukończył w 1950 r. w Duczyminie, klasę VIII w Liceum Ogólnokształcącym w Nidzicy. W 1951 został przyjęty do mariańskiego juwenatu w Warszawie na Bielanach, ukończył kl. IX w 1952 r. i poprosił o przyjęcie do nowicjatu, a po jego zakończeniu złożył pierwszą profesję w dniu 15 sierpnia 1953 r. Klasę X i XI szkoły średniej ukończył w Górze Kalwarii w latach 1954-56. Studia filozoficzne ukończył w WMSD w Warszawie w latach 1956-58.

W dniu 15 sierpnia 1959 r. w Stoczku Klasztornym złożył śluby wieczyste. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej, Wacława Skomoruchy w katedrze siedleckiej w dniu 20 maja 1967 r. Pierwszą placówką księdza Ireneusza po święceniach był Skórzec, gdzie pracował jako katecheta i współpracownik w duszpasterstwie. W 1971 został przeniesiony go Głuchołaz z przeznaczeniem do katechezy i współpracy w duszpasterstwie, nadto w myśl obowiązującego ówcześnie prawa został wybrany przez wspólnotę lokalną zastępcą przełożonego, zaś Przełożony Prowincji zlecił mu obowiązki ekonoma domu. W roku 1978 został przeniesiony w charakterze katechety do Warszawy na ul. Wileńską, a w 1981 r. z ul. Wileńskiej do rezydencji domu elbląskiego w Jegłowniku, gdzie został mianowany wikariuszem. W roku 1982 został przeniesiony do Elbląga jako wikariusz parafii. W różnych parafiach przez 23 lata był katechetą, zwłaszcza dzieci.

W 1990 r. został przeniesiony do Warszawy na Stegny i skierowany do pracy jako kapelan w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Tam w 1994 r. uzyskał nową lokalizację kaplicy, którą uroczyście poświęcił Prymas Polski kard. J. Glemp. Ks. Ireneusz pracował jako kapelan Instytutu przez ponad 25 lat. W ostatnich tygodniach życia zmagał się z nieuleczalną chorobą. Zmarł 3 stycznia 2016 r. w 81 rocznicę swoich urodzin.

 

 

 

Requiescat in pace!

Ks. Antoni Skwierczyński

Sekretarz Prowincji