Zaproszenie na koncert Grupy Księży Wokalistów – Śpiewający Słudzy Pańscy

Prosimy o przekazanie tej informacji parafianom i życzliwą zachętę do przyjazdu na koncert wspaniałego Zespołu prezentującego szeroki repertuar pieśni sakralnych i arii oratoryjno kantatowych.

Czcigodny Księże Proboszczu!
Intensywne prace związane z budową Świątyni Opatrzności Bożej są możliwe dzięki finansowemu wsparciu i hojności darczyńców. W celu pozyskania funduszy potrzebnych do realizacji planów budowy zamierzonych na ten rok, między innymi związanymi z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, w sobotę 25 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w dolnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się koncert charytatywny Grupy Księży Wokalistów SERVI DOMINI CANTORES – Śpiewający Słudzy Pańscy, z którego dochód, ze sprzedaży cegiełek, będzie przeznaczony na w/wymieniony cel. Honorowy patronat nad koncertem objął Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz.

Zaproszeni są wszyscy, którym leży na sercu wypełnienie narodowego wotum wdzięczności za odzyskaną wolność i za Konstytucję 3 Maja, podjętego przez naszych przodków, a realizowanego dla potomnych przez nasze pokolenie.
Zbliżające się uroczystości: Święto Dziękczynienia i pożegnanie peregrynującego po archidiecezji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Światowe Dni Młodzieży i oczekiwana wizyta Ojca Świętego Franciszka, niech będą szczególną motywacją do wsparcia budowy Świątyni Opatrzności.

Prosimy Czcigodnego Księdza Proboszcza o przekazanie tej informacji parafianom i życzliwą zachętę do przyjazdu na koncert wspaniałego Zespołu prezentującego szeroki repertuar pieśni sakralnych i arii oratoryjno kantatowych różnych kompozytorów oraz arii operowych, Zespołu występującego z powodzeniem na koncertach w kraju i poza jego granicami.

 

Ks. prałat Tadeusz Sowa
Moderator wydziałów duszpasterskich Kurii
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. dr Piotr Odziemczyk
Wicekanclerz Kurii