“Zapalcie ją w wolnej Warszawie”. W Święto Dziękczynienia zapłonęła tzw. świeca Piusowa – świeca Niepodległości

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas Święta Dziękczynienia zapłonie świeca Niepodległości - dar Piusa IX • Życzeniem papieża było, aby zapalono ją w wolnej Warszawie • W niedzielę 3 czerwca uroczyście zapalili ą w Świątyni Opatrzności Bożej prezydent RP Andrzej Duda wraz z marszałkiem Sejmu oraz Prymasem Polski i metropolitą warszawskim

Historia świecy podarowanej Polakom przez papieża Piusa IX (od jego imienia nazwaną świecą Piusową) była znana niewielu osobom. Podczas kanonizacji św. Jozafata Kuncewicza 29 czerwca 1867 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie papież Pius IX zwrócił się do Polaków i wskazując świecę, powiedział: “Zapalcie ją w wolnej Warszawie”.

“Polski nie było na mapie świata – opowiada ks. prałat Wiesław Kądziela. A ta kanonizacja była kanonizacją znaczącą, bo wyniesiono na ołtarze świętego, który działał na terenach dawnej Rzeczpospolitej”.

Papieski dar przechowano w Kolegium Polskim w Rzymie i dopiero po ponad pół wieku, gdy Polska odzyskała niepodległość – świecę przewieziono do Warszawy. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela zapalił ją uroczyście jeden z senatorów, Wojciech Trąbczyński.

Od 1939 r. świeca była przechowywana w seminarium duchownym – najpierw w kaplicy seminaryjnej, a od lat 80. w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu. Teraz zostanie zapalona ponownie podczas dziękczynienia w 100. rocznicę niepodległości.