Zamieńmy noc w moc miłosierdzia

Propozycja jest i trudna, i prosta jednocześnie: z niedzieli na poniedziałek nastawmy budziki na 3.00 i odmówmy Koronkę do Miłosierdzia. W intencji ludzi, którymi się handluje

Apel wystosowali polscy biskupi: „Papież Franciszek w ubiegłym roku ogłosił liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, przypadające w dniu 8 lutego, Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi. Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, gorąco zachęcamy, aby modlitwą i czynem wesprzeć ofiary osób zajmujących się tak niegodziwą działalnością przestępczą, jaką jest handel ludźmi.  W Roku Miłosierdzia pochylmy się nad dramatem i cierpieniem tych, których uczyniono niewolnikami, odzierając ich z człowieczeństwa. Chociaż osobiście nie jesteśmy w stanie dotrzeć z pomocą do wielu pokrzywdzonych, moc naszej modlitwy może ich wesprzeć w każdej sytuacji i w każdym miejscu, gdzie doznają nieludzkiego traktowania.

Podejmując konkretne uczynki miłosierdzia, włączmy się w  naszych diecezjach i parafiach w nocną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji współczesnych niewolników, ludzi dręczonych, żyjących w ciemnościach i pozbawionych nadziei, do której zachęca nas Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Trwajmy w modlitewnej łączności wierząc, że Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzy łaską i zmiłowaniem tych, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia”.

Z kolei Sieć Bakhita, organizacja zajmująca się problemem handlu ludźmi, zachęca do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 3.00, w nocy z niedzieli na poniedziałek, w intencji ofiar handlu ludźmi:

„Handel ludźmi jest plagą naszych czasów. Szacuje się, że na świecie żyje 27 mln kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy nie tylko są zmuszani do pracy w niewolniczych warunkach, wykorzystywani seksualnie, przymuszani do żebractwa, ale i do sprzedaży swoich organów lub zabijani, by je uzyskać. Zapewne nieraz dręczy nas sumienie i pytamy, krzycząc z bezsilności: Co możemy  zrobić?! Jak przeciwdziałać?!

Nie czekając na rzeczy wielkie uczyńmy na początek prosty gest: 8 LUTEGO (z niedzieli na poniedziałek) O GODZ. 3:00 W NOCY ODMÓWMY KORONKĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. ZAMIEŃMY NOC W MOC MIŁOSIERDZIA! Pod osłoną nocy dokonuje się wiele zła, wyzysku, upokorzeń. Nocą płyną łzy wstydu, bezsilności, udręczenia. W nocy toczy się duchowa walka i zmaganie z mocami ciemności. Dlatego wstańmy i pomóżmy te ciemności pokonać i rozświetlić, by w życiu wszystkich zniewolonych, ofiar handlu ludźmi, a też sprawców ich cierpienia, objawiła się moc miłosierdzia Boga. Połączmy naszą obecność i okażmy naszą bliskość współczesnym niewolnikom”

ACI