Zakończyły się XXII Targi Wydawców Katolickich

Edytorska aktywność wydawnictw katolickich stanowi ważny element ewangelicznej posługi – podkreślił kard. Gerhard Müller podczas Mszy wieńczącej XXII Targi Wydawców Katolickich.    

Prezentacja prawie 10 tys. tytułów przygotowanych przez 180 wydawnictw a także pokazy filmów, wystawy, koncert i spotkania autorskie złożyły się na program XXII Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Gościem zakończonej w niedzielę 10 kwietnia czterodniowej imprezy był m.in. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Targi odbyły się Arkadach Kubickiego i innych częściach Zamku Królewskiego.

Laureatem Nagrody Głównej FENIKS 2016 został prof. Leszek Mądzik, twórca i dyrektor Sceny Plastycznej KUL. Kard. Gerhard Ludwig Müller uhonorowany został Feniksem Diamentowym za książkę „Dogmatyka katolicka”, opublikowaną w Wydawnictwie WAM.

W ciągu czterech dni z czytelnikami spotkali się m.in. kard. Gerhard Müller, bp Antoni Długosz, ks. Piotr Pawlukiewicz, prof. Krzysztof Ożóg, Adam Bujak, dr Helena Pyz, o. Wojciech Prus, ks. Marek Dziewiecki, Brygida Grysiak oraz wiele innych cenionych postaci ze świata Kościoła i kultury.

Targom towarzyszyły pokazy filmów, m.in. o Janie Pawle II, Prymasie Wyszyńskim, księżach Popiełuszce i Kaczkowskim oraz o polskich męczennikach z Peru.

Podczas uroczystości otwarcia Targów odczytano list prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Kolejne targi to wymowny znak silnej i trwałej obecności chrześcijańskiej kultury w Polsce i na świecie” – napisał prezydent.

Obecny na otwarciu Targów abp Stanisław Gądecki powiedział, że książka i czytanie to coś, co wyrasta z tradycji żydowskiej Starego Testamentu i Pisma Świętego Nowego Testamentu. Jak dodał, „nie ma takiej chwili, w której Kościół mógłby przestać czytać, Kościół żyje z czytania i słuchania tego, co się czyta”.

Abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce zauważył, że „być może w sektorze wydawniczym nie istnieje inna sieć tak bardzo szeroka, wydawnicza i uniwersalna jak wydawnictwa katolickie”.

Podczas otwarcia Targów przesłanie do wydawców i mediów katolickich wygłosił kard. Tarcisio Bertone. Podkreślił w nim konieczność walki o wolność religijną, również jako swobodę przekonań, aby sprawić w ten sposób, by dzięki książkom można było przekazywać „oddech duszy”, który nadaje życiu sens, pobudza do komunii i braterstwa oraz podsyca nadzieję.

Targom tradycyjnie przyświecało hasło roku duszpasterskiego. – Z sentencją „Nowe życie w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” korespondować będzie wiele wydarzeń towarzyszących Targom – zapowiadał ks. Roman Szpakowski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (SWK).

Z okazji Jubileuszu Miłosierdzia Wydawnictwo św. Stanisława Biskupa i Męczennika przyjedzie do Warszawy nie tylko z książkami ale także z mobilnym muzeum Jana Pawła II i z projektem Iskra Miłosierdzia, który zapoznał odwiedzających z apostołami miłosierdzia – św. Janem Pawłem II i św. Faustyną Kowalską.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, „1050 lat temu miało miejsce historyczne wydarzenie – chrzest Polski. Gdyby tego faktu nie było, nie byłoby też targów, nie byłoby ŚDM. To jest źródło. Chcemy pogłębiać to źródło i przejść dalej do świadectwa”.

Nagrodę Główną FENIKS 2016 otrzymał prof. Leszek Mądzik. Laureat Krzyża Zasługi „Pro Ecclesia et Pontifice” od lat 60. związany jest ze środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1969 r. założył Scenę Plastyczną KUL, w ramach której był autorem piętnastu spektakli. Jest ponadto autorem kilkunastu scenografii w teatrach w Polsce, Portugalii, Francji i Niemczech. Leszek Mądzik to także wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach.

Jest projektodawcą Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, a także laureatem wielu nagród i odznaczeń (m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu Gloria Artis, wyróżnienia specjalnego Totus).

Podczas otwarcia Targów minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński odznaczył Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ks. Romana Szpakowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Mszy św. na zakończenie Targów, a sprawowanej w niedzielę w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana przewodniczył kard. Gerhard Müller. Edytorska aktywność wydawnictw katolickich stanowi ważny element ewangelicznej posługi – powiedział w homilii gość z Watykanu.

Nawiązał też do 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży wskazując, że wydarzenia te staną się okazją, by na nowo w sposób osobisty odpowiedzieć Chrystusowi: „Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”.

Organizatorem Targów jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich a współorganizatorem Zamek Królewski w Warszawie.

KAI

fot. „Gość Warszawski”