Wspominamy… Siedem lat temu w katastrofie samolotu TU 154 pod Smoleńskiem zginęło czterech kapłanów Archidiecezji Warszawskiej

W katastrofie smoleńskiej śmierć poniosło 96 osób udających się na obchody 70. rocznicy zbrodni w lesie katyńskim ♦ Wśród ofiar najważniejsze osoby w Państwie, m. in. prezydent Lech Kaczyński ♦ Na pokładzie samolotu było również czterech księży archidiecezji warszawskiej: ks. prof. Ryszard Rumianek, ks. Roman Indrzejczyk, ks. Andrzej Kwaśnik, ks. Zdzisław Król ♦ Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach

RumianekKs. prałat prof. Ryszard Rumianek

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biblista, miał 63 lata. W latach 1966-1972 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w stolicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pełnił funkcję wikariusza w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Konstancinie.
Odbył studia stacjonarne w Pontificium Institutum Biblicum w Rzymie – uzyskał licencjat nauk biblijnych w 1977 roku, doktorat z teologii na „Gregorianum” w Rzymie w 1979 roku, od 1995 roku doktor habilitowany na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
W latach 1979-1982 prefekt diakonów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w latach 1982-1994 wicerektor tegoż Seminarium. W latach 1994-2005 ekonom Archidiecezji Warszawskiej. Członek Rady ds. Ekonomicznych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Przewodniczący Rady w Fundacji im. Prymasa Tysiąclecia.
Od 1987 roku zastępca profesora na Akademickim Studium Teologii Katolickiej, a od 1996 docent na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, profesor nadzwyczajny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie od 2000. Wykłady z Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Akademii Teologii Katolickiej.
Od roku 2005 rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Rezydent w par. archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela przy kościele seminaryjnym. W 1988 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, od roku 1995 kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.


IndrzejczykKs. Roman Indrzejczyk

Kapelan prezydenta RP i rektor kaplic prezydenckich, miał 79 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w grudniu 1956 r. Pracował w duszpasterstwie w Drwalewie, Grodzisku Mazowieckim, w warszawskich kościołach św. Aleksandra, Nawiedzenia NMP. Przez 20 lat był kapelanem Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach i proboszczem tamtejszej parafii św. Edwarda, a przez następnych 18 lat, do przejścia na emeryturę w czerwcu 2004 r. – był proboszczem parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu.
Kapelanem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został 22 grudnia 2005. „Ten wybór to wielki dla mnie zaszczyt, ale także wielki obowiązek” – mówił wtedy ks. Indrzejczyk.

Ks. Indrzejczyk dwukrotnie był krajowym duszpasterzem służby zdrowia: w latach 1961-1976, a następnie w latach 1989-1994. W latach 1987-1989 był duszpasterzem służby zdrowia w Warszawie.

Od czerwca 1986 r. w parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu zorganizował tzw. Parafialne Studium Religijno-Społeczne, w ramach którego prowadzono wykłady historyczne oraz wieczory poetycko – muzyczne. W l. 1981-89 kolportował pisma podziemne oraz książki wielu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych. Jego działalność była surowo kontrolowana przez władze bezpieczeństwa, niejednokrotnie był przesłuchiwany i napominany.


królKs. infułat Zdzisław Król

Kapłan archidiecezji warszawskiej, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007, członek Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, jeden z najbliższych współpracowników Prymasa Józefa Glempa, miał 75 lat.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Pełnił funkcję wikariusza w Grodzisku Mazowieckim, w parafii M.B. Loretańskiej w Warszawie na Pradze. Odbył studia stacjonarne na Wydziale Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego w 1966 roku. Kapelan sióstr dominikanek w Zielonce. Od roku 1967 notariusz Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W latach 1973-1979 dyrektor Domu Księży Emerytów. W latach 1979-1992 kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Przewodniczący Zarządu Głównego Cmentarzy Katolickich w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, tygodnika „Przegląd Katolicki” i Katolickiego Radia Józef. Sekretarz Rady Kapłańskiej oraz członek Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej. Członek Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej i dziekan dekanatu środmiejskiego do roku 2006. W latach 1994-2008 wikariusz biskupi i przewodniczący Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.  Pełnił funkcję proboszcza parafii Św. Karola Boromeusza w Warszawie na Powązkach, parafii Wszystkich Świętych na Grzybowie.
Od 31 marca 2000 roku kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. W roku 2001 odznaczony medalem pamiątkowym i dyplomem honorowym członka Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1976 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, od 1979 kanonik honorowy, a od 1982 kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, a następnie prałat kustosz, od 1993 roku protonotariusz apostolski (infułat). W roku 2006 odznaczony orderem prymasowskim „Ecclesiae populoque servitium praestanti” i przeniesiony z probostwa na emeryturę z prawem rezydencji przy kościele Wszystkich Świętych w Warszawie na Grzybowie. Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

 

kwasnikKs. Andrzej Kwaśnik

Wyświęcony 3 czerwca 1984 roku w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez kardynała Józefa Glempa. Pełnił funkcję wikariusza w Warce, w parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie, w parafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym w Warszawie.
Pełnił funkcję proboszcza: w Iwicznej, w parafii Św. Tadeusza w Warszawie na Sadybie. Kapelan policji – oddziału prewencji w Iwicznej. W latach 1997-2007 wizytator nauczania religii katolickiej oraz wicedziekan dekanatu piaseczyńskiego. Od roku 2007 wicedziekan dekanatu wilanowskiego, a od 2008 duszpasterz stołecznej Policji i kapelan Rodzin Katyńskich. W roku 2003 odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.