Wiadomości katechetyczne

Informacje Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

ODPRAWA KATECHETYCZNA

W związku z obecną sytuacją odprawa katechetyczna rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w sobotę 29 sierpnia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

  • o godz. 10.00 zaproszeni są na odprawę księża Proboszczowie i wikariusze.
  • o godz. 13.00 Mszą Świętą spotkanie katechetyczne rozpoczną siostry zakonne, bracia zakonni i katecheci świeccy. 

Prosimy księży Proboszczów o poinformowanie katechetów o odprawie. Przypominamy jednocześnie, że obecność katechetów na spotkaniu rozpoczynającym nowy rok szkolny jest obowiązkowa.

 

NOWI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Z radością informuję, że nowymi wizytatorami nauczania religii w naszej Archidiecezji zostali:

  • Ks. Marcin Ośko – odpowiedzialny za rejon północny oraz za wolontariat w Archidiecezji Warszawskiej, zamieszkały w par. Najświętszego Zbawiciela
  • Ks. Daniel Szafarz – odpowiedzialny za rejon południowy
  • Ks. Zbigniew Sawiak – odpowiedzialny za rejon zachodni

Serdecznie dziękuję dotychczasowym wizytatorom (ks. kan. Jackowi Laskowskiemu, ks. kan. Tomaszowi Zapertemu oraz ks. Krzysztofowi Adamskiemu) za wieloletnią posługę w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, za zaangażowanie w piękne i odpowiedzialne dzieła diecezjalne i katechetyczne. Życzę wielu Bożych łask i darów Ducha Świętego na czas nowych zadań powierzonych księżom przez Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.

 

KONKURSY DIECEZJALNE

Katecheci, którzy chcieliby, aby informacja o organizowanych przez nich konkursach, na poziomie wyższym niż szkolny (kuratoryjny, diecezjalny, ogólnopolski), została zamieszczona w diecezjalnym informatorze katechetycznym, proszeni są o przesłanie regulaminu konkursu do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w formie elektronicznej.