W Wielki Piątek zbiórka ofiar na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Do wykorzystania zamieszczamy pismo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

>>>do pobrania pdf

Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie

Zwierzchnictwo w Polsce

Warszawa, 14 marca 2023 r.

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

Nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego, a takie poprzedzające je Triduum Paschalne kierują naszą uwagę zarówno ku największym tajemnicom naszej wiary, jaki i ku historycznym miejscom, w których sit one dokonały

To w Ziemi Świętej — w Jerozolimie narodziła się pierwsza wspólnota chrześcijan która — choć zawsze nieliczna — odtąd nieustannie cieszyła się szczególnym szacunkiem i była nazywana „Mater omnium Ecclesiarum”, czyli „matką wszystkich Kościołów”. Jak przypomniał kiedyś Paweł VI — ta właśnie wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa w ciągu historii przeszła przez niezliczone wprost doświadczenia i podlegała gorzkim kolejom losu. Trapiły ją podziały wewnętrzne, prześladowania z zewnątrz, a od niedawna osłabiła emigracja, co powoduje, że sama nie może się dłużej utrzymać”.

Zjawisko emigracji chrześcijan z Ziemi Świętej narasta systematycznie po dzień dzisiejszy, gdyż ich położenie – czy to w Izraelu, czy na terenach Autonomii Palestyńskiej nieustająco się pogarsza. W samym tylko Izraelu — liczącym ok. 9 656 mln obywateli — mieszka obecnie ok. 185 tys. chrześcijan, co stanowi zaledwie ok. 1,9 proc. ludności państwa Izrael. Na Zachodnim Brzegu w ciągu minionych 75 lat liczba chrześcijan spadła z 18 proc. do mniej niż jednego procenta dzisiaj. Calikiem realna jest perspektywa, że chrześcijaninie znikną z Jerozolimy, a bez nich chrześcijaństwo w Ziemi Świętej będzie miało charakter wyłącznie muzealny.

Przekonanie o konieczności wspierania chrześcijan żyjących w ziemskiej ojczyźnie Jezusa ma swoją długą historię. O zbiórkach pieniężnych na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie czytamy już w Dziejach Apostolskich i w listach św. Pawła do Koryntian.

W 1974 r. Paweł VI ogłosił adhortację apostolską „Nobis in Animo”, w której przypomniał szczególnie i uprzywilejowane miejsce Kościoła w Jerozolimie. W tej samej adhortacji papież ustanowił w każdy Wielki Piątek doroczną zbiórkę w całym Kościele na rzecz Ziemi Świętej.

Polskie Zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie zwraca się zatem z gorącym apelem, by w czasie nawiedzania naszych kościołów w Wielki Piątek — czy to w trakcie Liturgii Męki Pańskiej, czy to w cichej adoracji Krzyża Świętego — pamiętać w modlitwie o naszych siostrach i braciach w Ziemi Świętej, a także by okazać im tego dnia naszą solidarność udzielić hojnie materialnego wsparcia.

W imieniu naszych sióstr i braci w Ziemi Świętej za każdą ofiarę i otwarte serce wyrażamy wielką wdzięczność.

 

Kardynał Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

 

Andrzej Sznajder
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie