W sobotę odbyła się instalacja kanoników Kapituły Kampinosko-Bielańskiej

Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w kolegiacie Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach Mszy Świętej, podczas której odbyła się instalacja nowych kanoników Kapituły Kampinosko-Bielańskiej oraz przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Uniwersyteckiego "Fides et Ratio"

W homilii kard. Nycz wyrażał radość, że na tej samej uroczystości spotykają się ze sobą dwie instytucje, założone przez kard. Józefa Glempa, które od początku były ustanowione po to, aby ze sobą współpracować. Kapituła Kampinowsko-Bielańska, dodał metropolita warszawski, pełni ważną rolę i ważne zadanie w naszej Archidiecezji: powstała, aby ewangelizować w środowisku naukowym (koło Kolegiaty na Bielanach powstały UKSW i AKW) oraz przywrócić ducha kamedulskiego przez szerzenia piękno liturgii i modlitwy adoracyjnej.

Z kolei Stowarzyszenie „Fides et Ratio”, w współpracy z kapitułą, powinno angażować się w pokazanie na poziomie naukowym ważnego wkładu wiary i teologii w debacie antropologicznej. – Dzisiaj jest to bardzo ważne, aby pokazać rozumność wiary w Jezusa Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Zawierzam wam opiekę nad kolegiatą i piękno jej liturgii oraz zadanie ewangelizacji środowisk naukowych, który powstały przy kolegiacie – mówił kard. Kazimierz Nycz.

Po homilii odbyła się instalacja nowych kanoników. Kanonik Brat Opat prosił kard. Nycz o włączenie do Kapituły Kampinosko-Bielańskiej nowych kanoników. Włączono do niej następujących księży Archidiecezji Warszawskiej: księdza Dominika Koperskiego, księdza Bartłomieja Pergoła, księdza Mariana Rowickiego, księdza Wojciecha Pobudkowskiego i księdza Pawła Walkiewicza.

Po wyznaniu wiary nowych kanoników, kard. Nycz nałożył wszystkim nowym kanonikom dystynktorium (symbol jedności z kapitułą kolegiacką). Następnie każdy kanonik zajął miejsce wyznaczone w stallach.

Po instalacji odbyło się przejęcie trzech nowych członkiń do Stowarzyszenia „Fides et Ratio”. Po Mszy Świętej, w auli św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyło się Sympozjum „Piękno Rodziny i jej misja”.

mc, kh/archwwa.pl