4 grudnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym już VI sympozjum naukowe z cyklu „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka i matki”

W ramach sesji wykładowych zostaną przedstawione najnowsze możliwości diagnostyki i terapii płodu, zasady postępowania w przypadku ciężkiej lub nieuleczalnej choroby dziecka.

 

  PROGRAM SYMPOZJUM


9.00 – 9.50   Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05  Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska – Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.05 – 10.15    Otwarcie konferencji

10.15 – 10.30    Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony  poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

  1. 30 – 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

 

 Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie  diagnostyki i terapii płodu in utero

Moderatorzy:  dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz

11.00 – 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 11.50 Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych

prof. dr  hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 11.50-12.00 Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

12.00 – 12.30  Przerwa – kawa, herbata

 

Sesja II:  Zasady postępowania w przypadku rozpoznania  ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka

Moderatorzy: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, lek. Ewa Ślizień- Kuczapska

12.30- 12.50  Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;

12.50 – 13.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu.

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

13.10-13.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu.

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

13.30-13 .50  Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej.

dr n. med. Elżbieta Solorz  Hospicjum dla Dzieci;

13.50 – 14.10  Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski 

14.10 – 15.10 Przerwa-obiad

 

Sesja III :   Ciężka choroba matki a macierzyństwo  

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska  

15.15-15.55 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania.

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista  położnictwa i ginekologii oraz  radioterapii onkologicznej.

15.55 – 16.10   Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

  1. 10 -17.00 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś

dr n. med. Jerzy Giermek,  Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie,

Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll 

17.00 – 17.30  Przerwa – kawa, herbata

 Sesja IV: 

17.30-17.45    Świadectwo rodziców

17.45-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych – dla życia matki lub jej dziecka

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

18.15 Zakończenie konferencji

 

Inicjatywy towarzyszące:

Warsztaty Moderatorzy: lek. Monika Małecka -Holerek PSNNPR, INER; mgr Magdalena  Misztak-Hola, PSNNPR 1. Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych, psychoonkolog  dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM2. Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie – powrót płodności po poronieniu (organizacje NPR: PSNNPR, Model Creighton – mgr Mirosława Szymaniak , LMM – Ewa i Krzysztof Werner-Malento

  1. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej, mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny , INER

 

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.